Koncom minulého leta som riešil vlečnú. Na stavbu od piky…
<>