Koncom minulého leta som riešil vlečnú. Na stavbu od piky nie je čas a tak som cez inzerát zobral starú Krill Katanu. Tá už mala najlepšie časy dávno za sebou, aj keď zvonku vyzerala dobre. Krídla a VOP bez problémov, ale trup bol poctivo rozložený a potom zlepený vo forme. Funkčne OK, na krásu sa nehráme, keďže to má byť čisto účelovka, ale trup bude treba troška zušľachtiť.

Začiatok:

V rámci hesla „všade ľahký prístup“ bude bez motorového krytu.

Osadenie:
ZDZ 180 RV-J + JMB muflery + 32×14
9x HS7955tg
3x HS8385th
2x R7008SB
3x Li-fe 2500