Krídlo je trojdielne o troch
metrových kusoch. Nosník strednej časti tvorí
balza 4mm a na ňu nalepené kúpené pásnice 1000x4x1mm. A na to som ešte prilepi do stredu nosníka s každej strany pásnice o rozmere 500x3x0,5mm