Predloha:
Rozpätie: 15,6m
Dĺžka: 6,51m
Výška: 1,8m
Kĺzavosť: 1:24,3 pri 68km/h
Štíhlosť krídla: 15,3
Hmotnosť: 170 kg
Rýchlosť: 45-100 km/h
***********
Model: mierka 1:3,25
Rozpätie: 4,8m
Dĺžka: 2,0m
Hmotnosť: 8000g
Plocha krídla: 135dm2
Plošné zaťaženie: 59/dm2

petertn

Začiatok stavby: Január 2013

 

 

 

Po minuloročnom úspešnom vyrobení profilových rebier a hlavných nosníkov sa opäť ľady pohli. Pokračujú práce na krídlach.

Trup

VOP a SOP

 

Prilepenie púzdra spojky kridiel