Na Slovensku (v porovnaní trebárs s Českom, Nemeckom, Francúzskom…) veľa vetroňov nevzniklo, ale predsa len sa tu niečo skonštruovalo a postavilo. Ako podklad na napísanie tohoto výcucu mi poslúžili stránky Ivana Saba Gonzoaviation. Na internete je toho o vetroňoch ktoré boli skonštruované na slovensku poskromne. Pokiaľ by niekto niečo mal v šuplíku tak sem s tým. Treba sa podeliť s fotkami či dokumentami so svetom…

**********************************************

1923:

Nitra 1

rozpätie krídel – 12,0 m
dĺžka                  – 5,6 m
hmotnosť           – 75 kg
plocha krídla    – 23 m2

  Nitra13

 

**********************************************

1924:

Zobor 1

konštruktér J.Tunzeng
Amatérsky dvojplošník s dvojkolovým podvozkom. Výstužné vzpery, dve rozmerné krídla a podvozok dávali vetroňu archaický vzhľad.

rozpätie krídel – 8,4 m
dĺžka                  – 4,22 m
hmotnosť           – 75 kg
plocha krídla    – 23 m2

  

**********************************************

1925:

Zobor 2

Bol to jednosedadlový dvojplošník. Krídla boli dvojnosníkové (horné 10,7 m a spodné 8,75 m dlhé) a celé potiahnuté plátnom. Celkové ich vyztuženie bolo provedené oceľovými trubkami, uhlopriečne potom skríženým drátom. Kovový trup bol zo zvarovaných trubiek.  Kormidlá boli normálne, výškové bez stabilizátoru. 

rozpätie krídel – 10,7 m
dĺžka                  – 5,25 m
hmotnosť           – 90 kg
plocha krídla    – 21 m2
plošné zaťaženie – 7,8 kg/m2

Nitra 3

Štkpt. KožeIuh, povzbudený svojou prvou konštrukciou »Nitra 1«, dokončil v roku 1925 vetroň »Nitra 3«, ktorý postavili opäť dielne 3. leteckého pluku. Tento klzák predstavoval na svoju dobu revolučnú konštrukciu, a to najmä pre nezvyčajný tvar a umiestnenie krídel
Nikolaj Šapošnikov prekonal na vetroni Nitra 3 vlastnej konštrukcie  vzdialenostný národný rekord. Bolo to začiatkom jari 1925 na súťaži pri Brne, keď na klzáku preletel 1 714 metrov.

rozpätie krídel – 14 m
dĺžka                  – 5,7 m
hmotnosť           – 00 kg
plocha krídla    – 00 m2

   

**********************************************

1935:

VP-1 Jánošík
Roku 1935 Masarykova Letecká Liga po dohode s Ministerstvom verejných prác vypísala súťaž na konštrukciu vysokovýkonných vetroňov. Toto bolo impulzom uskutočniť senŠtefana Pleška a Huberta Váhalu : takýto vetroň postaviť, skonštruovať… V súťaži, ktorá bola veľmi silne obsadená, bolo 24 návrhov, my sme sa dostali do užšej konkurenčnej súťaže, kde sa rozhodovalo, ako sa rozdelí 5 vypísaných cien. Tam sme sa umiestnili na 2. mieste. Medzi súťažiacimi boli však aj takí, ktorí predtým už boli zamestnaní v leteckých továrňach (statici atď.) Stavebné výkresy trvali ďalšie 4 mesiace. Vetroň postavila firma Sodomka z Vysokého Mýta. Jánošík do začiatku súťaže nestihli zhotoviť.  Neskôr lietal na Straníku pri Žiline.
Je to samonosný strednokrídly jednoplošník s lomeným krídlom. Jeho trup, ktorý je vpredu eliptický, prechádza smerom dozadu do silnej kónickej trubky, ktorá je vyvedená až do smerovky. Prechod krídla do trupu je jednoduchý a je prevedený predĺžením trupového rebra do obojstranne vypuklého profilu. Pilot je chránený jednoducho prevedenou kabínou. Čerstvý vzduch prúdi do trupu otvorom vypínacieho zariadenia. Trup je potiahnutý preglejkou, prepážky sú lepené zo smrekových pásov. Krídlo s profilom Gö 692 je dvojnosníkové, potiahnuté preglejkou až ku druhému nosníku čím sa zvýšila jeho pevnosť v krute. Krídlo bolo vybavené veľmi účinnou 50cm brzdiacou klapkou.

rozpätie krídel – 16 m
dĺžka                  – 6,9 m
hmotnosť           – 230kg
plocha krídla    – 14,6m2
plošné zaťaženie – 21kg/m2
kĺzavosť – 1:24 pri 75km/h

**********************************************

1945:

SP-1 Muška
Konštrukcia Štefan Pleško
Je to náš najmenší cvičný vetroň, ktorý sa vyznačuje veľkou obratnosťou a a vo vzduchu vystačí i s veľmi úzkou oblasťou stúpavého prúdu. Priečne a pozdĺžne je veľmi stabilný a preto sa hodí na preškolovanie. Jeho malá hmotnosť umožnuje jednoduchý transport. Muška je hornokrídly samonosný jednoplošník, celodrevenej konštrukcie Krídlo má tvar približne eliptický, opatrené je brzdiacimi klapkami typu SH. Hlavný nosník je uložený v asi 30 % hĺbky. Čelo tvorí torzný nos, potiahnutý preglejkou, zadná časť krídla je potiahnutá plátnom. Krídelká dlhé 2,7 metra upínajú sa k nosnej ploche v troch závesoch. Riadenie krídeliek pomocou laniek, v trupe tiahlami.
Trup eliptického prierezu pozostáva z tvarových priehrad, štyroch páskov a preglejkového obalu.

rozpätie krídel – 10 m
dĺžka                  – 5,74 m
hmotnosť           – 88,5kg
plocha krídla    – 9,3m2
plošné zaťaženie – 17,9kg/m2
kĺzavosť – 1:20,7 pri 61km/h

MP-2a Káňa

Konštrukcia M. Paška

Káňa je charakteristický cvičný vetroň. Hornoplošník so samonosným krídlom vybaveným brzdiacimi klapkami typu SH.
6 hranný trup pozostáva z tvarových priehrad potiahnutý preglejkou. Vnútro kabíny je dyhované, kryt z oceľových trubiek potiahnutý priehľadným materiálom. Na spodnej časti je cez gumové krúžky pripevnená jasenová lyža.

rozpätie krídel – 12 m
dĺžka                  – 5,8 m
hmotnosť           – 124kg
plocha krídla    – 12,3m2
plošné zaťaženie – 18,2kg/m2
kĺzavosť – 1:20 pri 65km/h

**********************************************

1946:

 SP-2 Osa

Konštrukcia Rudolf Slamka a Štefan Pleško
Vetroň bol postavený v Leteckých dielňach pod Straníkom. Krídlo je dvojdielne samonosné spojené kovaniami z oceľového plechu.  Profil NACA 23015/23012 prechádza do 2R309. Geometrické kríženie je 1,5°. Nosník je z vrstveného buku, rebrá z borovice. Torzná časť je potiahnutá preglejkou z fínskej brezy 1,2-0,8mm. Zbytok je potiahnutý plátnom. Uhol nastavenia je 6,2°. Trup je z borovivového dreva potiahnutý preglejkou z fínskej brezy 1,2-1,5mm. Zavesenie trupu na krídla je pomocou dvojice hlavných a dvojice pomocných závesov.

rozpätie krídel – 12,25 m
dĺžka                  – 6,45 m
hmotnosť           – 127kg
plocha krídla    – 10,66m2
plošné zaťaženie – 20,33kg/m2
kĺzavosť – 1:24 pri 78km/h

KSM-1

Konštrukcia Anton Kráľovič.
Stavbu prototypu previedol Anton Královič, ktorý v zimnom období 1945 – 46 aj úspešne zalietal. Už prvé lety ukázali, že vetroň spĺňa požiadavky naň kladené. KSM-1 je dvojsedadlový výkonný vetroň, určený hlavne pre výcvik v dvojitom riadení. Samonosné krídlo je silno lomené do negatívneho šípu, aby obe sedadlá bolo možné umiestniť pred nosnú plochu a tým docieliť aj zo zadného sedadla dobrý výhľad.
Konce krídiel sú zahnuté dolu, aby krídelká boli boly chránené pred poškodením. Keď vetroň riadi jedna osoba z predného sedadla, netreba vetroň vyvažovať. Konštrukcia vetrňa je drevená, okrem častí riadenia, závesov a spojovacieho kovania. Nosná plocha je dvojdielna, trapézového pôdorysu, opatrená u koreňa profilom NACA – 23015 a na konci 23009. Hlavný nosník je skriňový. Krídelká, riadené diferenciálne, sú pripevnené na pomocnom nosníku. Krútenie do trupu prenáša sa pomocou diagonálneho nosníka. Časť krídla pred hlavným nosníkom je potiahnutá diagonálnou preglejkou a zadná časť plátnom. Krídlo je opatrené brzdiacimi klapkami typu SH. Nosná plocha sa spojí vzájomne kónickými čapmi a k trupu sa pripojíme válcovými štyrmi čapmi.
Trup oválneho prierezu pozostáva z lamelových priehrad a zo 6 pozdĺžnych páskov. Potiahnutý je preglejkou. V mieste sedadiel, asi v polovici výšky trupu je umiestnená pozdĺžna priehrada, nad ktorou je kabína, potiahnutá priehľadným materiálom. Kabína je vnútorne zapreglejkovaná.

rozpätie krídel – 20,5 m
dĺžka                  – 9,5 m
hmotnosť           – 270kg
plocha krídla    – 21,7m2
plošné zaťaženie – 19,6kg/m2
kĺzavosť – 1:26,8 pri 77km/h

 

K-7 Úderník

Na základe skúseností s vetroňom KSM-1 previedol A. Kráľovič zmenšenú a zdokonalenú konštrukciu K-7. Tvarovo sa podobá KSM-1. Zmenšenie sa robilo hlavne kvôli lepšiemu transportu a zlacneniu výroby.
rozpätie krídel – 18 m
dĺžka                  – 8,0 m
hmotnosť           – 220kg
plocha krídla    – 10,0 m2
plošné zaťaženie – 22kg/m2
kĺzavosť – 1:27,7 pri 75km/h
   K-7_Udernik

 

Mimi B-3 Šidlo

Mimi B-3 Šidlo je jednosedadlový polosamonosný hornoplošník, skonštruovaný Milošom Mičíkom, určený pre cvičné lety a cvičné lietanie. Dvojdielna nosná plocha je na každej strane podopretá profilovanou nosnou vzperou. Hlavný skriňový nosník je v 27 % hĺbky nosnej plochy. Pomocný nosník je len v rozsahu krídeliek.Krátka diagonála podopiera hlavný nosník zo zadu. Rebrá obvyklej konštrukcie. Predná časť krídla po hlavný nosník je preglejená, zbytok potiahnutý plátnom a len v namáhanejších miestach je zosilnený preglejkou. Krídelká majú len jeden nosník a diagonálne usporiadanie rebier. Brzdiace klapky po oboch stranách nosnej plochy sú drevené, odklápacie a upevnené na ose duralovej trúbky. K trupu je nosná plocha upevnená 3 čapmi na každej polovici. Čapy na diagonále a vzpere sú výkyvné, uložené v guľových vložkách.
Trup potiahnutý preglejkou je zlepený z dvoch častí : gondoly a trupového nosníka. Gondola pozostáva z 2 pozdĺžnych prepážok, nahradzujúcich pozdĺžniky a z normálnych prepážok. Trupový nosník má štvorhranný prierez. Pilotné sedadlo sa dá prestaviť podľa váhy pilota. Vpredu je vypínač vlečného lana a štartovací hák. Chvostové plochy sú samonosné, potiahnuté preglejkou a plátnom. Kýlová plocha s trupovým nosníkom tvorí jednu časť. Spodná časť kýlovej plochy prechádza v ostruhu. Pristáva sa na jasanovú lyžu, ktorá je odpérovaná štyrmi špirálovými pružinami. Okrem brzdiacich klapiek prevádzajú sa všetky sily na kormidlách prostredníctvom lán. Riadenie krídeliek je diferencované. Čapy riadenia sú zaistené spružinami a jednoducho demontovateľné. Šlapky nožného riadenia sú za letu prestaviteľné podľa vôle pilota.

Rozpätie                            12,0 m
Dĺžka                                  5,82 m
Výška                                 2,06 m
nosná plocha                  12,65 m2
váha prázd.vetroňa       117 kg
letová hmotnosť                    200 kg
zaťaženie nosnej plochy  15,9 kg / m2
kĺzavosť 1 : 16 pri rýchlosti 62 km / hod.
max. rýchlosť pri strmhlavom lete  190 km / hod

    

 


1970:

WK-1
Rozpätie                            15,0 m
Dĺžka                                  7,35 m
Výška                                 2,06 m
nosná plocha                    10,8 m2
váha prázd.vetroňa         250 kg
letová hmotnosť               360 kg
zaťaženie nosnej plochy  33,3 kg/m2
max. kĺzavosť                    1 : 37 pri rýchlosti 103 km/hod.
max. rýchlosť                    0 km / hod

WK-1  – jednomiestny vysokovýkonný vetroň štandardnej kategórie drevenej konštrukcie s bohatým využitím laminátu, určený pre výkonné lietanie, súťažné a rekordné lety

Skonštruoval :  Ing. Tadeáš Wala
Vyrobil :          Anton Královič v Leteckých opravovniach Trenčín.

Krídlo – vybavené Wortmanovým profilom je drevenej jednonosníkovej konštrukcie s dvojitým preglejkovým poťahom. Pásnice nosníka sú z vrstveného buka. Spojenie krídiel sa deje pomocou rozvidleného nástavca hlavného nosníka, ktorý sa spojuje jediným dlhým čapom. Jednoduché krídielka potiahnuté preglejkou a vyplnené polystyrénom sú zavesené na hornom obryse. Brzdiace klapky sú v samostatných utesnených komorách. Koncovky krídiel, ako aj spodná zadná časť krídiel sú potiahnuté laminátom
Trup – je tvarovaný podľa výsledkov najnovších  aerodynamických výskumov. Predná a stredná časť je celá vytvarovaná z laminátu. Kryt kabíny je v obryse trupu a je rozdelený na pevnú prednú časť a zadnú snímaciu, vykonanú z determálneho plexiskla. Poloha pilota je pololežiaca . Operadlo ako aj pedály nožného riadenia sú prestavné. Pdvozok je zaťahovací, vybavený tlmičom. Ostruhové koliečko je z plnej gumy a umožňuje ľahký transport po letisku. Zadná časť trupu je zakončená laminátovým kužeľom, ktorý slúži ako držadlo
Chvostové plochy sú usporiadané do T
Vodorovná plocha drevenej konštrukcie s polystyrénovou výplňou je nedelená, bez priťažovacej plošky. Vyvažovanie sa deje pomocou spružiny. Kýlová plocha je dvojnosníková. Na prednom nosníku je zavesená výškovka. Smerové kormidlo je potiahnuté plátnom a plne vyvážené

 

 

 

 

 

 

 

 

1990?:

WT-3
Rozpätie                            15,0 m
Dĺžka                                  6,82 m
Výška                                 0 m
nosná plocha                    0 m2
váha prázd.vetroňa         0 kg
letová hmotnosť               0 kg
zaťaženie nosnej plochy  0 kg/m2
max. kĺzavosť                    1 : 0 pri rýchlosti 0 km/hod.
max. rýchlosť                    0 km / hod

Trup WT-3 bola kópia ASW-19

Laco

More Posts - Website

Follow Me:
Google PlusYouTube

https://www.elektromodely.sk/wp-content/uploads/2014/11/micik-500x361.jpghttps://www.elektromodely.sk/wp-content/uploads/2014/11/micik-300x300.jpgLacoVetrone - historické "drevené"Na Slovensku (v porovnaní trebárs s Českom, Nemeckom, Francúzskom...) veľa vetroňov nevzniklo, ale predsa len sa tu niečo skonštruovalo a postavilo. Ako podklad na napísanie tohoto výcucu mi poslúžili stránky Ivana Saba Gonzoaviation. Na internete je toho o vetroňoch ktoré boli skonštruované na slovensku poskromne. Pokiaľ by niekto niečo mal...Svahové lietanie