Seriál Záhorie a Pálenica 2024

Meranie a zvonenie na bázach bude organizovaná s aktívnym zapojením všetkých súťažiacich (bázy a meranie času).
Súťaže budú brané ako tréningy a relax a nie honba za trofejami aj keď počas každej súťaže bude víťaz odmenený ohnivou vodou a prvý traja medajlami.
Ocenení budú aj prvý traja najlepší piloti v celkovom poradí pohármi na záver sezóny.
Štartovné bude 10€. Vklad z každej súťaže sa použije na zabezpečenie cien pre 1.-3. miesto celého seriálu. 
Súťaž bude platná ak sa zúčastní najmenej 5 pilotov. Aby bol vyhodnotený celkový víťaz musia byť odlietané aspoň 2 platné súťaže.
Do celkového výsledku seriálu sa započíta:
1 súťaž – bez celkového víťaza
2 súťaže – započítajú sa obe
3 súťaže – započítajú sa 2 najlepšie výsledky 
4 súťaže – započítajú sa 3 najlepšie výsledky
5 súťaží – započítajú sa 3 najlepšie výsledky
6 súťaží – započítajú sa 4 najlepšie výsledky 
Termíny jednotlivých súťaží sú v kalendári Lermas a budú zverejnené aj na stránkach F3x.sk a elektromodely.sk, kde bude vždy vo štvrtok upresnenie o mieste konania súťaže. Časy stretnutí na kopcoch budú vždy o 9:30. Súťažné lety sa uskutočnia v čase 10:00 – 17:00. Súťaže budú jednodňové.
Registrácia pilotov bude elektronicky na f3xvault.com, oznámená na stránkach F3x.sk a elektromodely.sk

Termíny súťaží seriálu: 
Záhorie a Pálenica 2023 #1 – 02-03. Marec
Záhorie a Pálenica 2023 #2 – 30-31. Marec
Záhorie a Pálenica 2023 #3 – 04-05. Máj
Záhorie a Pálenica 2023 #4 – 06-07. Júl
Záhorie a Pálenica 2023 #5 – 10-11. August
Záhorie a Pálenica 2023 #6 – 26-27. Október

 

Propozície :

Laco

More Posts - Website

Follow Me:
Google PlusYouTube