Seriál Pálenica bude tvorený verejnými súťažami v kategórii F3F, ktorých sa môžu zúčastniť aj neregistrovaní piloti. Maximálny počet pilotov v jednej súťaži je 20. Seriál usporiadajú v spolupráci LMK Istropolitana a LMK Trenčianska Turná.  Bude pozostávať z niekoľkých súťaží organizovaných na svahoch medzi Trenčínom a Senicou. Menovite Ostrý vrch (ZSZ), Turbulátor (JV), Havran (SSV), Bezovec (SSZ) a Lysica (J).
Súťažiť sa bude podľa pravidiel FAI pre kategóriu F3F na rok 2022 s možnosťou miestnej úpravy.
Meranie a zvonenie na bázach bude organizovaná s aktívnym zapojením všetkých súťažiacich (bázy a meranie času).

Súťaže budú brané ako tréningy a relax a nie honba za trofejami aj keď počas každej súťaže bude víťaz odmenený ohnivou vodou a ostatní piloti diplomom. Ocenení budú aj prvý traja najlepší piloti v celkovom poradí pohármi.
Štartovné bude 5€. Vklad z každej súťaže sa použije na zabezpečenie cien pre 1.-3. miesto celého seriálu. 
Súťaž bude platná ak sa zúčastní najmenej 5 pilotov. Aby bol vyhodnotený celkový víťaz musia byť odlietané aspoň 2 platné súťaže. Do celkového výsledku seriálu sa započíta počet zorganizovaných seriálových súťaží delené dvomi a zaokrúhlené nahor a to nasledovne:
1 súťaž – bez celkového víťaza
2 súťaže – započítajú sa obe
3 súťaže (3/2<) – započítajú sa 2 najlepšie výsledky
4 súťaže (4/2) – započítajú sa 2 najlepšie výsledky
5 súťaží (5/2<) – započítajú sa 3 najlepšie výsledky
6 súťaží (6/3) – započítajú sa 3 najlepšie výsledky a tak ďalej…
Termíny jednotlivých súťaží sú v kalendári Lermas a budú zverejnené aj na stránkach F3x.sk a elektromodely.sk, kde bude vždy vo štvrtok upresnenie o mieste konania súťaže. Časy stretnutí na kopcoch budú vždy o 9:30. Súťažné lety sa uskutočnia v čase 10:00 – 17:00.
Registrácia pilotov bude elektronicky na stránkach F3x.sk a elektromodely.sk, alebo priamo na kopci pred súťažou.

Propozície
Termíny súťaží seriálu:
19-20.3 (Laco) – 1) Marko Alho; 2) Laco Vašek; 3) Robo Bartok; Výsledky
2-3.4 (Fero, Luděk) – Zrušená
16-17.4 (Laco) – 1) Marko Alho; 2) Ľubo Ivan; 3) Robo Bartok; Výsledky
4-5.6 (Fero, Luděk)
2-3.7 (Laco)
6-7.8 (Laco)
13-14.8 (Fero, Luděk)
3-4.9 (Laco)
22-23.10 (Fero, Luděk)

Priebežné poradie:

Laco

More Posts - Website

Follow Me:
Google PlusYouTube