Casti profilu, mezdi ne pride nosník a predná časť sa potiahne až ponadnosník 1mm balzou aby vznikol D box. Všade už používam štandartnú balzu, nárast pevnosti bohato prekryje nárast hmotnosti