odtokovečkutvorí uhlíkovápásnica, ktorá je preplátaná uhlíkovýmrovingom z oboch strán aby sa neulomila a zároveň aby sa spevnili tenké konce rebier